Elektriliste sõidukite soetamine

Toetust antakse uute, nii müügilepinguga omandatud kui ka liisingulepinguga kasutusse võetud täiselektriliste sõiduautode (M1 kategooria) ostmiseks. Sõiduk peab olema uus, alates 06.02.2023 ostetud ja kätte saadud ning auto puhul esmaselt Transpordiameti registris toetuse taotleja nimele registreeritud. Toetust saab küsida kahe kuu jooksul alates sõiduki oma valdusesse saamisest. Nullheitega sõiduk on täiselektriline sõiduauto, mille süsinikdioksiidi heitkogus on null grammi kilomeetri kohta (0 g/km).

Info toetuse kohta

Keskkonnaminister allkirjastas 2. veebruaril nullheitega sõidukite ostutoetuse tingimuste määruse. Määrus on avaldatud Riigi Teatajas. Määrus jõustus 06.02.2023. Jõustumisest alates võib osta (ostu-müügilepingu sõlmida) ja registreerida sõiduki, millele toetust taotletakse. Taotlusvoor taotluste esitamiseks avatakse elektroonses taotluste keskkonnas E-Toetus lähiajal (peale selleks vajalike tehniliste ettevalmistuste tegemist).

Meetme eesmärk on Eestis kasvuhoonegaaside heite vähendamine transpordisektoris nullheitega sõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning nullheitega sõidukite kasutamise propageerimine. Toetust antakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Keskkonnainvesteerikute Keskus (KIK) avab nullheitmega sõidukite ostutoetuse taotluse esitamise 27. veebruaril.


Projekti elluviimine

Mida toetatakse?

 1. Toetust antakse pärast 06.02.2023 ostetavatele ja esmaregistreeritavatele uutele sõidukitele.
 2. Toetust antakse eraisikutele ja juriidilistele isikutele. Autole ei saa toetust taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus (küll aga hallatav asutus).
 3. Toetus on 4000 eurot elektriautole.
 4. NB! Eraisikutele mõeldud toetussummast 5000 eurot läheb maha tulumaks, seega on ka neile toetuse summa 4000 eurot.
 5. Liisingu abil soetatud auto toetus makstakse otse liisingfirmale. Liisingu esmane sissemakse peab olema minimaalselt 4000 eurot ja lepingu kestvus 4 aastat.
 6. Toetatakse maksimaalselt 60 000 eurot (lisaks käibemaks) maksva M1 kategooria sõiduki ostmist. Auto tuleb osta tunnustatud automüüjalt või tootjalt.
 7. Auto ei või olla enne olnud registreertiud.
 8. Esmane registreerimine peab toimuma Transpordiameti registris toetuse saaja nimele (liisingu puhul vastutav kasutaja).
 9. Toetusega ostetud sõidukit tuleb kasutada peamiselt Eestis. Sõidukites tuleb kasutada ainult taastuvenergiat.
 10. Sõidukit tuleb kasutada neli aastat, varasemal loobumisel tuleb toetus proportsionaalselt tagasi maksta.
 11. Ettevõtted võivad osta kuni 15 autot.
 12. Toetuse saaja ei või olla maksuvõlglane ega karistatud osade karistusseadustiku paragrahvide alusel. Ettevõtjatele kehtivad nõuded majanduslikule seisule sõltuvalt ostetavate autode arvust.
 13. Toetuse taotluse saab esitada pärast meetme määruse jõustumist E-toetuse keskkonnas pärast vooru avamist, millest teavitatakse eraldi nii KIKi kodulehel kui ka üleriigilises meedias.
 14. Taotlus KIKile tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast sõiduki ostmist ja registreerimist Transpordiametis.
 15. Toetus makstakse välja, kui soetatud on määruse nõuetele vastav sõiduk ning toetuse saaja ja taotlus vastavad nõuetele.
 16. Taotlusvoor kestab kuni raha jätkub. Eelarve jäägist teavitatakse KIKi kodulehel.

Narva mnt 7a, Tallinn, 15172

Telefon: +372 627 4171

E-post: info@kik.ee

Avatud: E-R 9.00 - 17.00